KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA STACJONARNEGO

Dane Podstawowe

Dane do faktury

Oświadczam, że uczestnictwo w konferencji :

opłacone w 70% ze środków publicznych.

ZOBOWIAZANIE:

do pokrycia kosztów udziału w konferencji naukowo-technicznej


w wysokości 700,00 zł + 23% VAT
na konto Zarządu Krajowego SITK RP
nr rachunku: 38 1160 2202 0000 0000 2741 3872


do dnia 15.06.2021 r.